CBS: door aftrekposten betalen vier op de tien zzp’ers geen inkomstenbelasting

In 2014 waren er 849.000 zzp’ers waarbij de onderneming de belangrijkste bron van inkomen is. Daarvan hoefden er 314.000 zzp’ers geen inkomstenbelasting te betalen dankzij de zelfstandigenaftrek (€7280 per jaar) en de mkb-winstvrijstelling (14% belastingvrije winst). Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Geen IB betalen
Het is voor het eerst dat het CBS een analyse maakt van de belastingaangiften van zzp’ers. Over 2014 blijkt nu dat vier op de tien zzp’ers geen inkomstenbelasting afdraagt, doordat zij geen belasting hoeft te betalen over de eerste €24.000 aan verdiensten. Dat is bijna vier keer zoveel als wat een werknemer belastingvrij kan verdienen. Dat meldt de Volkskrant naar aanleiding van de cijfers. Van de 314.000 zzp’ers hadden er 209.000 alleen een zzp-inkomen en 105.000 daarnaast nog een klein neveninkomen, door bijvoorbeeld een deeltijdbaan. Ook deze laatste groep ondernemers betaalt over hun bijverdiensten geen inkomstenbelasting. Of de partners wel inkomstenbelasting betalen is niet meegenomen in de analyse.

Sociaal stelsel
Volgens de krant loopt de schatkist hierdoor een belangrijke bron van inkomen mis doordat de zzp’ers niet bijdragen aan de loon- en inkomensbelasting, of aan de premies voor de oude dag (AOW), het nabestaandenpensioen (ANW) en langdurige zorg voor bijvoorbeeld gehandicapten of bejaarden (WLZ). De Europese Commissie waarschuwde om die reden al eerder dat Nederland te veel zzp’ers heeft. Daar staat tegenover dat zzp’ers zichzelf moeten verzekeren tegen bijvoorbeeld ziekte en werkloosheid en hun pensioen zelf moeten regelen. Dat zegt Koen Caminada, Leidse hoogleraar sociale en fiscale regelgeving. ‘Die kosten zijn een argument voor het betalen van minder belasting, maar niet in de mate zoals nu het geval is.’

Kloof
Ook Leo Stevens, hoogleraar fiscale economie, vindt de verschillen tussen een werknemer en een zelfstandige te groot. Een zzp’er met een bruto inkomen van €24.000 houdt daarvan €28.228 aan besteedbaar inkomen over, rekent Stevens de krant voor. ‘De werknemer, die over zijn brutoloon van €24.000 wel belasting en premies moet betalen, houdt slechts €20.885 over’, zegt Stevens. ‘Die verschillen zijn te groot, temeer daar de werkgever voor een brutoloon van €24.000 vanwege de sociale lasten een kleine €36.000 als loonkosten moet rekenen. Daardoor kunnen werknemers niet meer concurreren met zzp’ers en raakt het evenwicht op de arbeidsmarkt verstoord.’

Bron: Volkskrant

12 juni 2017