Spoedprocedure tegen verschil bijtelling 22 versus 25 procent

De autobelastingen zijn met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd. Een wijziging betreft een verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25 naar 22 procent. Auto’s met een Datum Eerste Tenaamstelling (DET) vóór 2017 blijven echter in de 25%-categorie vallen. De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) vindt dit fiscale discriminatie.

VZR is daarom met de grootste spoed een procedure gestart. Uit het ledenbestand van VZR zijn vier leden gevraagd deel te nemen aan deze procedure.

Ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van gelijke gevallen?
Doel van deze procedure is het krijgen van een oordeel van de belastingrechter over de vraag of dit verschil in bijtelling wel of niet een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van gelijke gevallen oplevert of op een andere manier in strijd is met de wet of de verdragen.
In de procedure worden zowel personen- als bestelauto’s en zowel iets oudere als nieuwere auto’s meegenomen.

Stand van zaken
De bezwaarschriften in deze vier situaties liggen nu bij de Belastingdienst. In de loop van maart of april zal naar verwachting beroep aangetekend worden bij de Rechtbank in Den Haag.

Is zelf bezwaar maken nodig?
Met een nieuwe juridische mogelijkheid van “prejudiciële vragen” aan de Hoge Raad hoopt VZR nog dit jaar een rechterlijk oordeel over dit tariefsverschil te krijgen in een aantal representatieve gevallen. Andere berijders die zelf met een soortgelijke situatie te maken hebben, kunnen dan in hun belastingaangifte inkomstenbelasting over het jaar 2017 (die in het voorjaar van 2018 ingediend moet worden), de uitkomst van deze procedure verwerken.

Bron: Auto en fiscus.nl

14 maart 2017